Fantastiske ‘veis-varianter på Arendal kirkegård; fylte, gule, «streite»…

Soaking in the sun rays

Filled wood anemone

Haze