Nå for tida er det stor vannføring i elver og bekker, og det er artig for en fotograf. Da kan slikt:

bli slik:

eller, up closer:


Ett til:

Nøkken?