Bestillingsverket Hva nå, Ekko? av Liv Hauge. Sølvsalen, Kongsberg Jazzfestival 2022. Med August Gännestrand, Fredrik Luhr Dietrichson, Marte Eberson, Ragnhild Moan, Signe Emmeluth, Torstein Lavik Larsen.