Det vil nok dukke opp ett og annet rent mobilbildeinnlegg her, slik blir det når det er det kameraet som blir benyttet desidert mest – selv når det «ordentlige» kameraet er med! Her er bilder fra kveldens lille utflukt til Kaldvell ved Lillesand.

Apper jeg bruker når jeg fotograferer er VSCOcam og SlowShutter, og for å redigere brukes Snapseed, Stackables og LensLight.