På 80-tallet en gang utviklet fotografen Michael Orton en teknikk som ga bildene hans et særeget preg. I ettertid refereres det til Ortonteknikken: man tar et bilde i fokus men overeksponert, så tar man det samme bildet med korrekt eksponering men denne gang ute av fokus. Ved så å legge disse to bildene sammen (i mørkerom, den gang) vil man få et bilde som har fellestrekk med akvareller, der fargene flyter mens linjene er i fokus. I disse photoshoptider behøver man ikke gjøre annet forarbeid enn å ta ett enkelt bilde (fortrinnsvis i fokus og korrekt eksponert!), så vil en action kunne hjelpe deg til å oppnå ortoneffekten. Her har jeg lekt meg litt med en slik action:

Jeg ser at det nok muligens vil egne seg enda litt bedre for lysere motiver/bilder, det ble i mest «romantiske» laget, dette… ;)